Vlog – Naomi Swann Day 2 – Naomi Swann

Vlog - Naomi Swann Day 2 - Naomi Swann 1
Naomi Swann roller skates in her quarantine’s Vlog